TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Cắt giảm mạnh chi phí cho doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 03/06/2018
  • 263 lượt xem

Với sự đốc thúc quyết liệt từ Chính phủ, cả cơ quan quản lý lẫn các nhà hoạch định chính sách đều đang nỗ lực tìm giải pháp giảm chi phí đầu vào cho DN, bao gồm cả chi phí chính thức và không chính thức. tuy nhiên, trên thực tế, những chi phí này vẫn đang là gánh nặng cho cộng đồng doanh nghiệp.Vậy dâu là giải pháp hữu hiệu?

Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm tuần này với chủ đề CẮT GIẢM MẠNH CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

Thực hiện: