BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin Dự báo thời tiết 03/05/2019

Phát sóng 17:55 ngày 03/05/2019

Thực hiện: