TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 21:00 ngày 03/05/2016