ĐỐI THOẠI

Tiền đề nào cho kinh tế Việt Nam 2021 bứt phá?

Phát sóng 19:45 ngày 03/01/2021
  • 1295 lượt xem

Khách mời:

- Nhà sáng chế Lưu Hải Minh – Chủ tịch Công ty cổ phần công nghệ  mới Nhật Hải – Phó chủ tịch HH doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố HN

- Ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược VESS

- TS Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công Thương, Bộ Công Thương.

Thực hiện: