TÀI CHÍNH THUẾ

Chính sách thuế mới và tác động đến DN?

Phát sóng 22:30 ngày 03/01/2015
  • 818 lượt xem

Trong năm 2014, chính phủ không chỉ cải cách quyết liệt trong thủ tục hành chính mà còn ra nhiệm vụ cho Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách thuế ...

Thực hiện: