TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh tại Việt Nam

Phát sóng 21:15 ngày 02/12/2018
  • 195 lượt xem

Khởi sự kinh doanh là một trong nhiều chỉ số được Ngân hàng thế giới chấm điểm để đánh giá và xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh kinh doanh của các nền kinh tế tại Báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh hàng năm. Tuy nhiên, trong báo cáo mới được công bố, dù đã có bước tiến đáng kể đạt 84,2/100 điểm, tăng 19 bậc so với năm trước, song chỉ số Khởi sự kinh doanh tại Việt Nam vẫn ở vị trí thấp 104/190 nền kinh tế. Điều này cho thấy, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn nhiều thủ tục phức tạp khiến thời gian thực hiện kéo dài.

Thực hiện: