TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 11 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 01/12/2017
  • 351 lượt xem

Thực hiện: