CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

CHỨNG KHOÁN – KÊNH HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN CHO NỀN KINH TẾ (PHẦN 5): CÂU CHUYỆN CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Phát sóng 21:15 ngày 02/11/2018
  • 331 lượt xem

Khi nhắc đến sàn chứng khoán, người ta luôn nghĩ đó là một sân chơi may rủi, thắng thua, xanh đỏ của việc tăng giá hay giảm giá cổ phiếu. Nhưng có lẽ lợi ích mà sàn chứng khoán mang lại cho doanh nghiệp là rất lớn. Lên sàn để tăng thương hiệu, lên sàn để tiếp tục huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, lên sàn để tuân thủ các chuẩn mực về báo cáo tài chính vì lợi ích cổ đông và phát triển bền vững. Vệt đề tài về thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục chia sẻ câu chuyện của các doanh nghiệp niêm yết với chủ đề: chứng khoán – kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế (phần 5): câu chuyện của doanh nghiệp niêm yết

Thực hiện: