TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 - 2018

Phát sóng 23:00 ngày 01/10/2018

Thực hiện: