STARTUP 360

Tap chí startup số 493: Phần mềm chống gian lận thi cử trực tuyến

Phát sóng 21:40 ngày 02/07/2021

Trong bối cảnh đại dịch covid - 19 bùng phát, các hình thức trực tuyến được sử dụng rộng rãi. Đối với giáo dục, học và thi trực tuyến đã giải quyết được nhiều vấn đề, tuy nhiên, hình thức online lại xảy ra tình trạng gian lận trong thi cử khó kiểm soát. Từ đó, các trường học phải tiến hành các cuộc cải tổ lớn về giáo dục, nhiều công ty công nghệ cũng cho ra đời các phần mềm giám sát gian lận thi cử trực tuyến nhằm khắc phục tình trạng tiêu cực.

Thực hiện: