TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Thúc đẩy hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: còn nhiều khó khăn

Phát sóng 21:15 ngày 02/06/2019

Dù nhiều chính sách đã được đề ra và triển khai thực hiện, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, nhiều lợi ích của doanh nghiệp so với hộ kinh doanh đã được chỉ rõ. Tuynhiên, việc chuyển đổi của hộ kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ kinh doanh dù đủ tiềm lực nhưng vẫn e ngại lên doanh nghiệp. Chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp còn đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc. Nhiều giải pháp đã được hiến kế để tạo thuận lợi cho bước chuyển đổi của hộ kinh doanh. Tất cả những vấn đề này sẽ có trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề “Thúc đẩy hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: còn nhiều khó khăn”.

Thực hiện: