TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5-2019

Phát sóng 23:00 ngày 31/05/2019

Thực hiện: