HỘP TIN VIỆT NAM 11H

Phát sóng 18:00 ngày 02/01/2015

Du lịch nước ngoài chiếm thế thượng phong

 Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch chuẩn bị cung ứng hàng tết

Thực hiện: