BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 1/8 ngày 2/8/2020

Phát sóng 17:55 ngày 01/08/2020

Thực hiện: