ĐỐI THOẠI

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Khuyến khích hay ép buộc (P.8)

Phát sóng 19:45 ngày 01/03/2020

Đây sẽ là số cuối cùng khép lại Vệt chương trình, các khách mời sẽ giải đáp vướng mắc, phản hồi những ý kiến mà khách mời số trước đã nêu ra

Ý kiến khách mời số trước:

- Ủng hộ sự lựa chọn của hộ kinh doanh, nên để họ làm những gì phù hợp với năng lực quản trị cũng như khả năng tài chính

- Muốn khuyến khích họ chuyển đổi thành doanh nghiệp, cần đơn giản hóa sổ sách, thủ tục hành chính, thuế...

- Cần phải có cơ chế quản lý tốt hơn, để đảm bảo sự công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp (về thuế, về bảo hiểm, về thanh kiểm tra...)

- Đã đến lúc đưa hộ kinh doanh vào luật Doanh nghiệp?

Khách mời

 

  • Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng
  • Bà Tạ Thị Phương Lan - Vụ phó Vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, Tổng cục thuế
  •  
  • Ông Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty luật BASICO

Thực hiện: