TÀI CHÍNH THUẾ

Ngành thuế quyết liệt chống thất thu thuế

Phát sóng 21:30 ngày 01/02/2017
  • 1013 lượt xem

Chống thất thu thuế: Năm 2016 ngành thuế đưa ranhiều giải pháp quyết liệt

Doanh nghiệp nghĩ gì về những biện pháp mà ngànhthuế đưa ra?

Giải pháp nào sẽ đem lại hiệu quả? 

Thực hiện: