DIỄN ĐÀN CEO

"Sói biển" Trần Quân - "Tôi là 1 Start Up"

Phát sóng 20:00 ngày 15/08/2015

Thực hiện: