STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - 531: Hà Nội hỗ trợ nhiều chính sách cho Startup

Phát sóng 21:55 ngày 12/11/2021

Là trung tâm văn hóa – giáo dục- chính trị, là nơi tậptrung nhiều trường đại học lớn với 119 trường đại học, cao đẳng.. Hà Nội hiệncó khoảng gần 270 nghìn doanh nghiệp đứng thứ 2 trên cả nước. Tuy nhiên, cácdoanh nghiệp có tính đột phá sáng tạo chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 0,1%), đa số các startup là doanh nghiệp nhỏ và vừaphát triển kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số.Loại hình doanh nghiệp này được xem là bước đệm để tiến tới hình thành cácdoanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Do vậy,các doanh nghiệp khởi nghiệp này cần có sự hỗ trợ cả về kỹ năng quản trị và hạtầng kỹ thuật để có điều kiện phát triển nhanh, tăng tỷ lệ thành công và đónggóp tích cực cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, để phát triển được nhiều doanh nghiệpkhởi nghiệp sáng tạo, cần có chính sách khuyến khích phù hợp. Hiểuđược nhu cầu phát triển và những khó khăn của các startup, TP. Hà Nội đã đưa ranhững giải pháp đột phá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 

Thực hiện: