Lãnh đạo

Bùi Thị Phương Chi
Giám đốc kênh
Phan Thanh Nhàn
Phó giám đốc kênh
Võ Phương Diệp
Giám đốc chi nhánh

Trưởng phòng - Phó phòng

Nguyễn Diệu Linh
Trưởng phòng Thời sự
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Thời sự
Hoàng Thị Lan Hương
Trưởng phòng Giải trí
Nguyễn Hồng Điệp
Trưởng phòng Quốc tế