VITV & MORE

Phát Sóng: lúc 6h50 từ thứ 2 đến thứ 7

VITV & More là bản tin giới thiệu những chương trình hấp dẫn sẽ lên sóng VITV trong thời gian tới.