Võ Phương Diệp

Biên tập viên giờ thứ 9 , hộp tin việt nam 18h , tin mới 17h