Phạm Hồng Hạnh

Biên tập viên hộp tin việt nam 18h , xuất nhập khẩu , giờ thứ 9