Nguyễn Hồng Điệp

Biên tập viên lăng kính , hộp tin việt nam 18h , into việt nam - cuối tuần