Bùi Thị Huyền Trang

Biên tập viên kinh tế toàn cầu , into việt nam , diễn đàn ceo