TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THÁNG 2

Phát sóng 22:45 ngày 03/02/2015
  • 20 lượt xem

Thực hiện: