TÀI CHÍNH THUẾ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ hải quan Đắk Lắk

Phát sóng 21:15 ngày 31/10/2018
  • 322 lượt xem

Bộ Tài chính đã xác định năm 2018 là năm kỷ luật, kỷ cương của ngành Tài chính, trước hết là kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng cán bộ, công chức thuế và hải quan, nhằm xây dựng một chính phủ kiến tạo, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần như vậy, trong chuyên đề tuần này, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của Cục hải quan Đắk Lắk, để xem cán bộ, công chức hải quan tại đây đã có những hành động như thế nào để thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện: