XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Giao thông đô thị: P4 – Giải pháp phát triển hạ tầng giao thông công cộng

Phát sóng 19:45 ngày 31/08/2019

50-60% người dân tại các thành phố sẽ lựa chọn phương tiện giao thông công cộng để di chuyển. Đó là mục tiêu mà Hà Nội và TP HCM hướng tới đến năm 2030. Vậy các thành phố này sẽ phải có những giải pháp nào để tạo điều kiện và thúc đẩy giao thông công cộng phát triển, thay thế phương tiện cá nhân. Trong khi chờ đợi các giải pháp mang tầm nhìn dài hạn mà các thành phố đang tiến hành, đúng như lộ trình mà các bản Đề án, quy hoạch giao thông đã thông qua, thì cần có những giải pháp trước mắt nào mang tính khả thi, nhằm giải quyết và giảm thiểu sự gia tăng của ùn tắc giao thông, nhanh chóng cải thiện môi trường sống cho người dân cũng như cải thiện môi trường đầu tư.

Tất cả vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích trong chương trình xây dựng và bất động sản phát sóng 19h45 ngày 31/08/2019

Phát lại 9h ngày 1/09/2019

Cùng nhiều khung giờ khác

Trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV

Kính mời quý vị quan tâm theo dõi!

Thực hiện: