TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 - 2018

Phát sóng 23:00 ngày 30/08/2018

Thực hiện: