BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 31/7 ngày01/08/2020

Phát sóng 17:55 ngày 31/07/2020