STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 345: Đánh giá về startup Việt Nam qua góc nhìn của nhà đầu tư ngoại

Phát sóng 21:40 ngày 31/01/2020

Việt Nam hiện đang là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư ngoại, không chỉ bởi là một nước đang phát triển trong khu vực mà còn có nguồn nhân công dồi dào với giá thành hợp lý. Nhờ có sự đầu tư từ nước ngoài mà các startup Việt cũng có nhiều cơ hội hơn để gọi vốn cũng như hợp tác phát triển kinh doanh. Tuy nhiên sự khác nhau về tư duy, cách làm việc có thể cản trở quá trình này. Vậy dưới góc nhìn của các nhà đầu tư ngoại, các startup Việt Nam hiện nên như thế nào? Hãy tìm câu trả lời trong tạp chí Startup 360

Thực hiện: