BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 30/11 ngày 01/12/2019

Phát sóng 17:55 ngày 30/11/2019