TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 12 năm 2016

Phát sóng 22:00 ngày 29/11/2016
  • 614 lượt xem

Thực hiện: