STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 số 215 - Ngày 30/10/2018 - Nhà sáng lập Ispeak và nỗi lo về vốn

Phát sóng 21:40 ngày 30/10/2018
  • 692 lượt xem