TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính Phủ tháng 11

Phát sóng 22:00 ngày 29/10/2016
  • 439 lượt xem

Thực hiện: