CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Trái phiếu doanh nghiệp: P5 – Kinh nghiệm quốc tế

Phát sóng 21:15 ngày 29/11/2019

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp với những ưu điểm riêng, chẳng hạn như thời gian đáo hạn thường dài hơn so với vay vốn ngân hàng, lãi suất thường cố định trong suốt quá trình vay, rất thuận lợi cho những doanh nghiệp đầu tư cho các dự án dài hạn. 

Thực hiện: