BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 29/9 ngày 30/9/2020

Phát sóng 17:55 ngày 29/09/2020