TÀI CHÍNH THUẾ

SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG CHUYỂN GIÁ

Phát sóng 21:15 ngày 29/05/2019

Chuyển giá là một hoạt động đã và đang diễn ra ở Việt Nam nhiều năm nay, gây tổn hại không nhỏ cho nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, ngăn chặn chuyển giá vẫn là một vấn đề nan giải đối với cơ quan quản lý.

 Một trong những mục tiêu quan trọng mà Luật Quản lý thuế sửa đổi hướng tới là bao quát nguồn thu và mở rộng cơ sở thu, nhằm chặn đà giảm sút của quy mô thu ngân sách so với tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Trong đó, hoàn thiện các quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết để phòng chống chuyển giá.

Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật này còn chưa hoàn chỉnh, và đặt ra câu hỏi về tính khả thi.

Thực hiện: