TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

NQ42 thí điểm xử lý nợ xấu

Phát sóng 20:40 ngày 29/01/2018
  • 468 lượt xem

1 văn bản quan trọng mở cánh cửa đánh tan cục máu đông mang tên nợ xấu chính thức được quốc hội ban hành và chính thức có hiệu lực thị điểm từ 15/8/2017. Kết quả đạt được khi NQ 42 về xử lý nợ xấu đến thời điểm hiện tại còn hay không khó khăn trong công tác thu hồi nợ cũng như những kỳ vọng của giới ngân hàng từ NQ42

Thực hiện: