BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 28/10 ngày 29/10/2020

Phát sóng 17:55 ngày 28/10/2020