CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN DNNN CÁCH NÀO? (Phần 2)

Phát sóng 21:15 ngày 28/09/2018
  • 964 lượt xem

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đề tài luôn nóng trong dư luận xã hội vài năm trở lại đây. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, khung khổ pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã được Chính phủ, các bộ, ngành hoànthiện, trong đó có giải pháp về cổ phần hoá. Trong hơn 20 năm qua, có khoảng92% tổng số DNNN đã thực hiện cổ phần hoá nhưng thực tế mới có khoảng 10% lượng vốn Nhà nước được thay thế bởi vốn của tư nhân.Vậy, tại sao lại có tình trạng trên? Cần có những thay đổi như thế nào trong quá trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước? Nâng hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước cách nào? Chứngkhoán cuối tuần phát sóng 21h15 thứ 6 ngày 28/9/2018 sẽ tiếp tục vệt đề tài về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Kính mời quý vị chú ý đón xem! 

Thực hiện: