CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Nghị định 81: phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ được “siết” như thế nào?

Phát sóng 21:15 ngày 28/08/2020

Ngày 09/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký ban hành nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020 theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, giới hạnvề phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm hạn chế hoạt động phát hành quá mức cho nhà đầu tư cá nhân; đồng thời yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của các bên tham gia vào quá trình phát hành trái phiếu. Cụ thể những tiêu chuẩn đó là gì? trái phiếu doanh nghiệp sẽ được “siết”như thế nào sau khi nghị định 81 chính thức có hiệu lực? 

Thực hiện: