TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tăng trưởng tín dụng 2021 P7: Cần có gói cứu trợ mới?

Phát sóng 21:15 ngày 28/06/2021

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 xâm nhập vào khu công nghiệp (KCN) đã ảnh hưởng đến tăng trưởng sản xuất công nghiệp; nhiều hoạt động dịch vụ như du lịch, vận tải... giảm sâu. Sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) có dấu hiệu suy giảm. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của DN và người dân còn gặp nhiều khó khăn, số DN rút lui khỏi thị trường tăng 23%. Đáng chú ý, số lượng các DN quy mô lớn rút lui khỏi thị trường tăng cao, phản ánh sức chống chịu của các DN đã suy giảm bởi dịch bệnh. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, đặc biệt là người lao động (NLĐ) làm việc trong các KCN.

Thực hiện: