BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 28/5 ngày 29/5/2020

Phát sóng 17:55 ngày 28/05/2020

Thực hiện: