TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Tín dụng tiêu dùng – Rủi ro và giải pháp

Phát sóng 21:15 ngày 28/05/2018
  • 2191 lượt xem

Trong 5 năm từ 2012 đến 2017, tín dụng tiêu dùng tăng trưởng gần 5 lần, hiện chiếm khoảng 18% tổng dư nợ nền kinh tế. Tăng trưởng nhanh nhưng rủi ro cũng lớn đối với thị trường đầy tiềm năng này - Đâu là yếu tố tạo rủi ro cho nền tài chính tiêu dùng của Việt Nam - sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính làm thế nào để an toàn - hiệu quả

Thực hiện: