TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019 – Trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định

Phát sóng 21:15 ngày 28/04/2019

kinh tế xã hội Việt Nam quý 1/2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng khá 6,79%. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, kinh tế Việt Nam trong năm 2019 sẽ tiếp tục bứt phá, hướng tới hoàn thành mục tiêu kế hoạch cho cả giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhận diện không ít khó khăn, thách thức để hiện thực hóa kỳ vọng ấy, đặt trong bối cảnh kinh tế quốc tế ngày càng bất định và dư địa cho chính sách kinh tế vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không còn nhiều. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2019 – trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định

Thực hiện: