TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp Việt vượt khó thời dịch COVID-19?

Phát sóng 21:15 ngày 29/03/2020

74% trong số 1.200 doanh nghiệp được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân khảo sát cho biết có nguy cơ phá sản nếu dịch bệnh Covid-19 kéo dài sáu tháng. Dù vậy, hiện doanh nghiệp vẫn đang có những nỗ lực và biện pháp để đối phó với tình hình dịch bệnh cũng như chèo lái việc kinh doanh.

Để giúp doanh nghiệp vượt qua Covid-19, Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 11 về giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội với nhiều giải pháp tổng thể. Tất cả những vấn dề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế

Thực hiện: