BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 27/6 ngày 26/6/2020

Phát sóng 17:55 ngày 27/06/2020