CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Đầu tư chứng khoán thời Covid-19 (P2): Cần giảm giá dịch vụ

Phát sóng 21:15 ngày 27/03/2020

Trong khi đà giảm của thị trường chứng khoán VIệt Nam đã giảm bớt nhưng vẫn có nhiều diễn biến khó lường, các nhà đầu tư vẫn cần giảm phí giao dịch, các công ty chứng khoán và nhà quản lý đã có những hành động kịp thời như thế nào? 

Thực hiện: