TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Thanh toán không tiền mặt P6: Thúc đẩy từ dịch vụ công

Phát sóng 21:15 ngày 26/10/2020

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 95% số thu hảiquan đã được thực hiện qua ngân hàng; 99% doanh nghiệp (DN) đăng ký nộp thuếđiện tử. Cùng với đó, 27 ngân hàng và 10 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gianthanh toán đã phối hợp thu tiền điện, giúp doanh thu tiền điện của EVN thanhtoán qua ngân hàng đạt tới gần 90%. Trong lĩnh vực y tế, 30 bệnh viện đã kếtnối triển khai thanh toán viện phí điện tử, một số bệnh viện đã đạt 35% sốlượng giao dịch thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, trên thực tế, việcthanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công vẫn còn khiêm tốn, phạm vi triểnkhai chủ yếu vẫn còn chưa đồng bộ. Đâu là nguyên nhân khiến dịch vụ công vẫnchưa phát triển đồng đều? Và giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trên là gì?

Thực hiện: