STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 317 - Ngày 03/09/2019 - AI trong giáo dục: bước đột phá mới của nền giáo dục Việt?

Phát sóng 21:40 ngày 25/10/2019

Rào cản chính sách cho start upViệt Nam đang từng bước tiến tới trở thành một quốc giá khởi nghiệp, với rất nhiều chính sách và các quỹ đầu tư hỗ trợ cho các kỳ lân. Điển hình là tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đây là một bước nữa trong tiến trình thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo từ phía Nhà nước. Tuy nhiên, việc thực thi Chính sách Khởi nghiệp và kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều rào cản, vướng mắc.

Thực hiện: